Skala Clarka

Skala Clarka, jest to skala która umożliwia określenie rokowania. Rokowanie to jest określane na podstawie stopnia zajęcia skóry, a więc czy zajęty jest tylko naskórek, czy głębsze warstwy skóry, a nawet tkanka podskórna. Najlepiej rokuje zajęcie naskórka. Natomiast najgorszym rokowaniem wykazuje się zajęcie tkanki podskórnej. Jest to skala pięciostopniowa. Każdy stopień odpowiada zajęciu poszczególnej warstwy naszej skóry. Pierwszy stopień odnosi się jedynie do zajęcia naskórka. Pacjenci wykazują najlepsze rokowanie. Okres życia trwa około 5 lat i dotyczy aż 80 % populacji. Drugi stopień świadczy o zajęciu górnych części warstwy brodawkowatej. Tutaj przeżycie 5 letnie spada do 50 %. Trzeci stopień to zajęcie całej grubości warstwy brodawkowatej. Przeżycie wynosi tylko 10 %. Pozostałe dwa stopnie charakteryzują się najgorszym rokowaniem, i przeżycie jest minimalne. Stopień czwarty dotyczy zajęcia górnych części warstwy siateczkowatej skóry. A stopień piąty to zajęcie całej warstwy siateczkowatej oraz penetracja do tkanki podskórnej.