Skala Breslowa

Istnieje również skala Breslowa, która określa rokowanie w przypadku zachorowania na czerniaka złośliwego skóry. Na podstawie tej skali oceniana jest grubość guza. Grubość jest podawana w milimetrach. Są cztery jakby stopnie, które są klasyfikowane na podstawie grubości guza. W zależności jaki jest osiągnięty stopień, czyli jaka jest grubość zmiany ustalane jest rokowanie i przeżycie. Pierwszy stopień to wszelkie zmiany poniżej 0,75 milimetrów. Przeżycie jest tutaj największe, bowiem dziesięcioletnie wynosi aż 97%. Jest najlepiej rokujący, pacjenci zostają wyleczeni. Drugi stopień obejmuję przedział od 0,76 mm do 1,5 mm. Tutaj przeżycie dziesięcioletnie wynosi sporo, bowiem 90 %. Trzeci stopień to przedział od 1,51 mm do 4,0 mm grubości. Przeżycie dziesięcioletnie jest już gorsze i wynosi zaledwie 65 %. I ostatni stopień, czyli czwarty stopień. Zaliczane są zmiany powyżej 4,00 mm. Najgorzej rokuje i charakteryzuje się najgorszym przeżyciem. Bowiem wynosi ono jedynie 50 %. Tak więc na podstawie tej skali możliwe jest orientacyjne określenie przeżycia w zależności od grubości zmiany.